Yeni Projelerimiz

  • Firmamız 2019 ve 2020 yıllarını atılım yılları olarak belirlemiştir. Bu kapsamda iki ayaklı bir aksiyon planı hazırlanmıştır.
  • Aksiyon planımızın aşamaları kısaca şöyledir:
 
1. Mevcut müşterilerimizdeki payımızı artırmak: Bu doğrultuda 2019 yılının son çeyreğinden itibaren müşterilerimizi daha sık ziyaret ederek mevcut müşterilerimizdeki paylarımızı artırmak yönünde görüşmeler yapmaktayız.

2. Yeni müşteriler kazanmak: Sağlıklı büyümenin yanında pazar riskini de azaltmak istemekteyiz. Pazar riskini azaltmanın yolunun hem çalıştığımız firma sayısını artırmaktan, hem de sektörel çeşitlilikten geçtiğine inanıyoruz. Bu kapsamda hem hizmet sunduğumuz 3 sektörde yeni firmalarla görüşmekteyiz. Hem de farklı sektörlerden firmalarla görüşmelerimizi yürütüyoruz.
 

  • Her ne kadar COVID-19 süreci ilerleme hızımızı etkilemiş olsa da yeni projeler konusunda oldukça çok mesafe kat edilmiştir. Yeni sektörler ve yeni firmalar ile başlattığımız projelerimizde gelinen noktalar:

1. Türk Traktör: Numune çalışması başlatılmasına karar verildi. (Gizlilik Sözleşmesi imzalandı ve onaylandı.)

2. Başak Traktör: Tedarikçi sözleşmesi imzalandı, seri imalata geçildi. 

3. Çamsan Parke: Numune çalışmasına başlandı.

4. Peri Kalıp: Tedarikçi sözleşmesi imzalandı, seri imalata geçildi. 

5. Daikin: Numune süreci tamamlandı.